TOPLANTI TARİHİ: 08.12.2011

TOPLANTI SAYISI: 2011 / 06

Karar No. 36 – 2547 sayılı Kanunun 4684 sayılı Kanunla değişik 58. maddesine dayanılarak düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Bilimsel Araştırma Projeleri Hakkında Yönetmeliğin 6. maddesi uyarınca, Üniversitemiz Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu tarafından değerlendirilecek 2012 yılı Araştırma Projeleri başvurularının aşağıda belirtilen takvime göre yapılmasına oy birliği ile karar verildi.


I. Dönem Son Başvuru Tarihi : 31.01.2012


II. Dönem Son Başvuru Tarihi : 30.03.2012


III.Dönem Son Başvuru Tarihi : 31.05.2012


IV.Dönem Son Başvuru Tarihi : 28.09.2012


V.Dönem Son Başvuru Tarihi : 30.11.2012