TOPLANTI TARİHİ: 09.12.2010

TOPLANTI SAYISI: 2010 / 05

Karar No. 27 – 2547 sayılı Kanunun 4684 sayılı Kanunla değişik 58. maddesine dayanılarak düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Bilimsel Araştırma Projeleri Hakkında Yönetmeliğin 6. Maddesi uyarınca, Üniversitemiz Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu tarafından yapılmasına oy birliği ile karar verildi.


I. Dönem Son Başvuru Tarihi : 31.01.2011
II. Dönem Son Başvuru Tarihi : 31.03.2011
III. Dönem Son Başvuru Tarihi: 31.05.2011
IV. Dönem Son Başvuru Tarihi: 30.09.2011
V. Dönem Son Başvuru Tarihi : 30.11.2011