TOPLANTI TARİHİ: 10.12.2009


TOPLANTI SAYISI: 2009 / 05

Karar No. 24 – 2547 sayılı Kanunun 4684 sayılı Kanunla değişik 58. maddesine dayanılarak düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Bilimsel Araştırma Projeleri Hakkında Yönetmeliğin 6. Maddesi uyarınca, Üniversitemiz Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu tarafından değerlendirilecek 2010 yılı Araştırma Projeleri başvurularının aşağıda belirtilen takvime göre yapılmasına,

I. Dönem Son Başvuru Tarihi : 29.01.2010
II. Dönem Son Başvuru Tarihi : 31.03.2010
III. Dönem Son Başvuru Tarihi: 31.05.2010
IV. Dönem Son Başvuru Tarihi: 30.09.2010
V. Dönem Son Başvuru Tarihi : 30.11.2010

Karar No. 26 – Bilimsel Araştırma Projeleri kapsamında yurtdışı görevlendirme gerçekleşen (yurtdışı geçici görev yolluk ve/veya yevmiyesi ödenmesini gerektiren) projelerin sonuçlandırılması aşamasında aranacak yayının, uluslararası hakemli dergilerde yayımlanmış makale, uluslararası yayınevleri tarafından yayımlanmış bilimsel kitap içinde bölüm ya da proje yöneticisi ve/veya proje araştırmacılarının katıldığı uluslararası bilimsel kongre/çalıştay/konferansların bildiri kitabında (elektronik kayıt ortamında veya internette yayımlananlar dahil) tam metin olarak yayımlanmış bildiri olarak belirlenmesine; yurtdışı görevlendirme gerçekleşmeyen (yurtdışı geçici görev yolluk ve/veya yevmiyesi ödenmesini gerektirmeyen) projelerin sonuçlandırılması aşamasında aranacak yayının ise uluslararası hakemli dergilerde yayımlanmış makale, ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış makale ya da proje yöneticisi ve/veya proje araştırmacılarının katıldığı yurtiçinde düzenlenen uluslararası veya ulusal bilimsel kongre/çalıştay/konferansların bildiri kitabında (elektronik kayıt ortamında veya internette yayımlananlar dahil) tam metin olarak yayımlanmış bildiri olarak belirlenmesine ve bu hususun Rektörlük Makamı’na arzına,

Oy birliği ile karar verildi.