TOPLANTI TARİHİ: 18.12.2008


TOPLANTI SAYISI: 2008 / 06

Karar No. 28 – 2008 yılında döviz kurlarında gerçekleşen artışlar dikkate alınarak, her proje yöneticisi için proje teklifleri toplam bütçesinin (03.7.1.02 ekonomik kodlu “Büro ve İşyeri Makine Teçhizat Alımları” ve 03.7.2.01 ekonomik kodlu “Bilgisayar Yazılım Alımları ve Yapımları” hariç) 01.01.2009 tarihinden itibaren 26.000 (yirmialtıbin) TL’yi aşmayacak şekilde değerlendirilmesine; proje yöneticilerinin sonuçlandırdıkları ve yükümlülüklerinin kaldırıldığı projelere ilişkin harcama tutarlarının, önerdikleri projelerin toplam bütçesinden düşülerek önerecekleri yeni proje tutarları için üst harcama limitinin belirlenmesine,

Karar No. 29 – 2547 sayılı Kanunun 4684 sayılı Kanunla değişik 58. maddesine dayanılarak düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Bilimsel Araştırma Projeleri Hakkında Yönetmeliğin 6. maddesi uyarınca, Üniversitemiz Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu tarafından değerlendirilecek 2009 yılı Araştırma Projeleri başvurularının aşağıda belirtilen takvime göre yapılmasına,


I. Dönem Son Başvuru Tarihi : 30.01.2009

II. Dönem Son Başvuru Tarihi : 27.03.2009

III.Dönem Son Başvuru Tarihi : 29.05.2009

IV.Dönem Son Başvuru Tarihi : 25.09.2009

V.Dönem Son Başvuru Tarihi : 01.12.2009

Oy birliği ile karar verildi.