Karar No 30 – 2547 sayılı Kanunun 4684 sayılı Kanunla değişik 58. maddesine dayanılarak düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Bilimsel Araştırma Projeleri Hakkında Yönetmeliğin 6. maddesi uyarınca, Üniversitemiz Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu tarafından değerlendirilecek 2015 yılı Araştırma Projeleri başvurularının aşağıda belirtilen takvime göre yapılmasına oybirliğiyle karar verildi.

I. Dönem Son Başvuru Tarihi: 30.01.2015
II. Dönem Son Başvuru Tarihi: 31.03.2015
III. Dönem Son Başvuru Tarihi: 29.05.2015
IV. Dönem Son Başvuru Tarihi: 30.09.2015
V. Dönem Son Başvuru Tarihi: 30.11.2015