TOPLANTI TARİHİ: 21.02.2008


TOPLANTI SAYISI: 2008 / 01

Karar No. 16 – 2547 sayılı Kanunun 4684 sayılı Kanunla değişik 58. maddesine dayanılarak düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Bilimsel Araştırma Projeleri Hakkında Yönetmeliğin 6. maddesi uyarınca, Üniversitemiz Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu tarafından değerlendirilecek 2008 yılı Araştırma Projeleri başvurularının aşağıda belirtilen takvime göre yapılmasına,


I. Dönem Son Başvuru Tarihi : 28.03.2008

II. Dönem Son Başvuru Tarihi : 30.05.2008

III.Dönem Son Başvuru Tarihi : 26.09.2008

IV.Dönem Son Başvuru Tarihi : 28.11.2008

Karar No. 17 – Yurt dışında düzenlenen bilimsel toplantılara katılımı içeren proje başvurularının, söz konusu bilimsel toplantının başlangıç tarihi ile ilan edilen takvimdeki başvuru döneminin son başvuru tarihi arasında en az bir ay süre gözetilerek yapılmasına,

Karar No. 18 – Proje başvuru formlarının, proje ara raporlarının ve proje sonuç raporlarının http://www.gsu.edu.tr/tr/akademik/arastirma/ web sayfasında yer alan örneklerin formatına uygun olarak hazırlanmasına ve bu hususun öğretim üyelerine duyurulmasına,

Oy birliği ile karar verildi.