06.02.2014 tarih ve 2014/01 sayılı Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu Toplantısı’nda aşağıdaki karar alınmıştır.

Karar No:

23 – Son dönemde döviz kurlarında gerçekleşen artışlar dikkate alınarak, 10.09.2012 tarih ve 2012/04 sayılı Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu Toplantısında alınan 1 numaralı karar ile 20.000,00 (yirmibin) TL. olarak tespit edilmiş olan her proje yöneticisi için proje teklifleri toplam bütçesinin üst limitinin 06.02.2014 tarihinden itibaren 24.000,00 (yirmidörtbin) TL. olarak belirlenmesine oybirliğiyle karar verildi.