Karar No:

22- Son dönemde döviz kurlarında ve enflasyon oranlarında gerçekleşen artışlar dikkate alınarak, 12.04.2018 tarih ve 2018/02 sayılı Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu Toplantısında alınan 45 numaralı karar ile 35.000,00 (otuzbeşbin) TL. olarak tespit edilmiş olan her proje yöneticisi için proje teklifleri toplam bütçesinin üst limitinin 07.09.2018 tarihinden itibaren 40.000,00 (kırkbin) TL. olarak belirlenmesine oybirliğiyle karar verildi.