Karar No:

28 -  Her bir proje araştırmacısının katkısının proje çıktısı olan yayınların en az birinde açık biçimde ifade edilmiş olması gereklidir. Bu koşulu sağlamayan araştırmacıların projenin sonuçlanmasından dolayı elde edilebilecek her türlü fayda ve haktan feragat etmiş sayılmasına oybirliğiyle karar verildi.