Karar No:

31 -    Galatasaray Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Yönergesi’nin 16. maddesinin a bendinin aşağıda belirtilen şekilde değiştirilmesi hususu oy birliği ile uygun görülüp, Rektörlük Makamı’na arzına karar verildi.

MADDE 16 – a) Bilimsel Araştırma Projeleri kapsamında projelerin sonuçlandırılması aşamasında aranacak yayın aşağıdakilerden biri olmalıdır:

(1) SCI-Expanded, SSCI, A&HCI endeksleri tarafından taranan dergilerde yayımlanmış ya da yayıma kesin olarak kabul edilerek DOI numarası verilmiş makale (editöre mektup, özet, teknik not ve kitap kritiği hariç).

(2) SCI-Expanded, SSCI, A&HCI dışındaki diğer uluslararası endekslerde taranan hakemli dergilerde yayımlanmış ya da yayıma kesin olarak kabul edilmiş makale (editöre mektup, özet, teknik not ve kitap kritiği hariç). Bu türde yayıma kabul edilmiş ve DOI numarası bulunmayan makaleler için, ilaveten makalenin yayıma kabul edildiğine ve basım öncesi tüm metin düzeltmelerinin tamamlandığına dair yayıncı/editör mektubu sunulmalıdır.

(3) Uluslararası yayınevleri tarafından yayımlanmış bilimsel kitap veya kitap içinde bölüm. 

(4) Proje yöneticisi ve/veya proje araştırmacılarının katıldığı en az 5 kere ve düzenli biçimde yinelenmiş sadece kongre, konferans, sempozyum ve kollokyum türlerindeki uluslararası bilimsel etkinliklerin bildiri kitabında tam metin olarak yayımlanmış bildiri (özet, genişletilmiş özet, derleme hariç). Bildiri kitabının sadece elektronik ortamda yayımlanması durumunda (i) kitabın ISBN numarası bulunması, (ii) bildirinin künyesinin İnternet ortamındaki akademik veritabanları ve arama motorlarında taranabiliyor olması, (iii) bildirinin tam metnine, bir uluslararası yayınevinin veya etkinliğin daimi sorumlusu kurum, kuruluş, organizasyon ve teşkilatın İnternet sitesinden erişilebiliyor olması koşullarından en az biri aranır.