Karar No:

45- Son dönemde döviz kurlarında ve enflasyon oranlarında gerçekleşen artışlar dikkate alınarak, 13.10.2016 tarih ve 2016/04 sayılı Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu Toplantısında alınan 45 numaralı karar ile 30.000,00 (otuzbin) TL. olarak tespit edilmiş olan her proje yöneticisi için proje teklifleri toplam bütçesinin üst limitinin 12.04.2018 tarihinden itibaren  35.000,00 (otuzbeşbin) TL. olarak belirlenmesine oybirliğiyle karar verildi.