Karar No:

45 -   Son dönemde döviz kurlarında ve enflasyon oranlarında gerçekleşen artışlar dikkate alınarak, 10.09.2015 tarih ve 2015/04 sayılı Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu Toplantısında alınan 27 numaralı karar ile 28.000,00 (yirmisekizbin) TL. olarak tespit edilmiş olan her proje yöneticisi için   proje teklifleri toplam bütçesinin üst limitinin 13.10.2016 tarihinden itibaren  30.000,00 (otuzbin) TL. olarak belirlenmesine oybirliğiyle karar verildi.