YENİ BAŞVURU TAKVİMİ (20.01.2020)

Akademik Teşvik Ödeneği Başvuru Takvimi

21–28 Ocak 2020

Öğretim elemanlarının YÖKSİS Başvuru Formu ile birlikte akademik faaliyetlere ilişkin örnek, kanıt ve belgeleri ATÖSİS (1) vasıtasıyla BATK'lara (2) sunması, ayrıca YÖKSİS Başvuru Formu ile ATÖSİS Akademik Teşvik Ödeneği Başvuru Formunu ıslak imzalı olarak akademik birimlerine teslim etmesi

29 Ocak–04 Şubat 2020

Akademik birimlerin ıslak imzalı başvuru evraklarını BATK’lara ulaştırması, BATK'ların başvuruları incelenmesi, incelemenin tamamlanması  akabinde hazırladıkları karar tutanağını, ıslak imzalı başvuru evraklarını, başvurularla ilgili değerlendirme raporunu ve ekinde puan tablosunu imzalı olarak ATK’ya (3) göndermesi

05–11 Şubat 2020

ATK’nın başvuruları ve BATK’lar tarafından gönderilen değerlendirme kararlarını incelemesi, incelemenin tamamlanması akabinde hazırladığı karar tutanağını, değerlendirme raporunu ve ekinde puan tablosunu imza altına alarak nihai kararlarını başvuru sahiplerine ATÖSİS vasıtasıyla duyurması

12–18 Şubat 2020

Başvuru sahiplerinin ATK’nın nihai kararlarına itirazlarını ATÖSİS vasıtasıyla yapmaları

19–21 Şubat 2020

ATK’nın itirazları incelenmesi ve incelemenin tamamlanması akabinde hazırladığı karar tutanağını, değerlendirme raporunu ve ekinde puan tablosunu imza altına alarak nihai kararlarını itiraz sahiplerine ATÖSİS vasıtasıyla duyurması

(1) ATÖSİS: Akademik Teşvik Ödeneği Süreç Yönetim Sistemi (https://tesvik.gsu.edu.tr/)

(2) BATK: Birim Akademik Teşvik Başvuru ve İnceleme Komisyonu

(3) ATK: Akademik Teşvik Düzenleme, Denetleme ve İtiraz Komisyonu


ESKİ BAŞVURU TAKVİMİ (25.12.2019)

Akademik Teşvik Ödeneği Başvuru Takvimi

2–15 Ocak 2020

Öğretim elemanlarının YÖKSİS Başvuru Formu ile birlikte akademik faaliyetlere ilişkin örnek, kanıt ve belgeleri ATÖSİS (1) vasıtasıyla BATK'lara (2) sunması, ayrıca YÖKSİS Başvuru Formu ile ATÖSİS Akademik Teşvik Ödeneği Başvuru Formunu ıslak imzalı olarak akademik birimlerine teslim etmesi

16–22 Ocak 2020

Akademik birimlerin ıslak imzalı başvuru evraklarını BATK’lara ulaştırması, BATK'ların başvuruları incelenmesi, incelemenin tamamlanması  akabinde hazırladıkları karar tutanağını, ıslak imzalı başvuru evraklarını, başvurularla ilgili değerlendirme raporunu ve ekinde puan tablosunu imzalı olarak ATK’ya (3) göndermesi

23–28 Ocak 2020

ATK’nın başvuruları ve BATK’lar tarafından gönderilen değerlendirme kararlarını incelemesi, incelemenin tamamlanması akabinde hazırladığı karar tutanağını, değerlendirme raporunu ve ekinde puan tablosunu imza altına alarak nihai kararlarını başvuru sahiplerine ATÖSİS vasıtasıyla duyurması

29 Ocak–4 Şubat 2020

Başvuru sahiplerinin ATK’nın nihai kararlarına itirazlarını ATÖSİS vasıtasıyla yapmaları

5–7 Şubat 2020

ATK’nın itirazları incelenmesi ve incelemenin tamamlanması akabinde hazırladığı karar tutanağını, değerlendirme raporunu ve ekinde puan tablosunu imza altına alarak nihai kararlarını itiraz sahiplerine ATÖSİS vasıtasıyla duyurması

15 Şubat 2020

Akademik teşvik ödeneklerinin ilk taksitinin ödenmesi