1 - Üniversitemiz öğrencilerinin başka üniversitede yaz okulundan ders alabilmeleri ile ilgili olarak 25.05.2017 tarih ve 2017/10 sayılı Üniversite Senato Toplantısı’nda alınan 3 no’lu karar iptal edilerek aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmesine oy birliğiyle karar verildi. 

Üniversitedeki bir lisans veya ön lisans programına kayıtlı olan öğrencinin başka bir yükseköğretim kurumunun yaz okulundan ders alabilmesi için, o dersi ya ilk kez ya da programda başarısız olduğu dersin tekrarı kapsamında alıyor olması gerekir. Alınıp başarılı olunan ders not yükseltmek amacıyla yaz okulundan tekrar alınamaz. Ayrıca öğrencinin Üniversitedeki programa ilk kez kayıt yaptırdığı yıl dikkate alındığında, yaz okulundan ders alacağı programın merkezi yerleştirme taban puanının kayıtlı olduğu programın taban puanına eşit veya daha yüksek olması koşulu aranır. Bu koşulları sağlayan öğrenci yaz okulunda bir derse kayıt olmadan önce, ilgili yükseköğretim kurumundan temin edeceği onaylı güncel ders içeriği ekte bulunacak şekilde bir dilekçe ile kayıtlı olduğu programdan sorumlu Fakülte Dekanlığına veya Meslek Yüksekokulu Müdürlüğüne başvurur. Başvuru konusu olan ders verildiği dil, AKTS kredisi yükü ve içerik uyumluluğu yönünden incelenir. Başvurunun uygunluğuna Fakülte veya Meslek Yüksekokulu Yönetim Kurulu karar verir. Hiçbir şekilde, bu süreç takip edilmeksizin öğrencilerin kendiliklerinden aldıkları yaz okulu dersleri dikkate alınmaz. Bir öğrenci öğrenim süresi boyunca başka yükseköğretim kurumlarının yaz okullarından toplamda en fazla 12 AKTS kredisi karşılığı ders alabilir.