Enstitümüze İkinci Öğretimde Tezsiz  Yüksek Lisans Programlarına 2018/2019 öğretim yılı I. dönemi için başvuruda bulunan adaylar arasından, lisans not ortalaması ve mülakatlar dikkate alınarak belirlenen ağırlıklandırılmış başarı notuna göre yapılan sıralamalar sonucunda kesin kayıt hakkı kazanan ve yedek listelerde yer alan adaylar aşağıda yer almaktadır.

Mühendislik Yönetimi İkinci Öğretimde Tezsiz Yüksek Lisans Programı Mülakat Sonuçları (Asil Liste)

Mühendislik Yönetimi İkinci Öğretimde Tezsiz Yüksek Lisans Programı Mülakat Sonuçları (Yedek Liste)

Bilişim Teknolojileri İkinci Öğretimde Tezsiz Yüksek Lisans Programı Mülakat Sonuçları (Asil Liste)