Üniversitemiz Senatosu’nun 11 Haziran 2020 tarihli toplantısında, COVID-19 küresel salgını nedeniyle, 2019-2020 eğitim-öğretim yılı bahar yarıyılına mahsus olmak üzere yarıyıl sonu mazeret sınavları ve tek ders sınavlarına ilişkin alınan kararlar aşağıda yer almaktadır:

  • Bir dersin yarıyıl sonu (final) veya bütünleme sınavına ya da bu sınavların her ikisine de mazeretleri nedeniyle giremeyen veya sınava girip de teknik problemlere ilişkin mazereti nedeniyle sınavı tamamlayamayan öğrencilere, söz konusu sınavın yapıldığı tarihi takip eden 3 (üç) iş günü içinde Üniversitemiz öğrenci otomasyon sistemi üzerinden başvurmaları halinde, ilgili akademik birimler tarafından ilan edilecek sınav programlarına göre 20-25 Temmuz 2020 tarihleri arasında bir defaya mahsus olmak üzere mazeret sınavı hakkı verilmesine oy birliğiyle karar verildi.
  • 2019-2020 eğitim-öğretim yılı tek ders sınavlarının 6 Ağustos 2020 Perşembe günü yapılmasına oy birliğiyle karar verildi.