Üniversitemiz Senatosu’nun 11 Ocak 2022 tarihli toplantısında aşağıda belirtilen karar alınmıştır:

“2021-2022 eğitim-öğretim yılı güz yarıyılında bir dersin yarıyıl sonu (final) veya bütünleme sınavına ya da bu sınavların her ikisine de COVID-19 tanılı veya temaslı (HES kodu “Riskli”) olması nedeniyle giremeyen öğrencilerimize, söz konusu sınavın yapıldığı tarihi takip eden üç (3) iş günü içinde bu durumlarını belgeleyen raporlarını da ekleyerek Üniversitemiz öğrenci otomasyon sistemi üzerinden başvurmaları halinde, ilgili akademik birimler (Fakülte Dekanlıkları, Enstitü/Yüksekokul/DMYO Müdürlükleri) tarafından ilan edilecek sınav programlarına göre bir defaya mahsus olmak üzere 21-26 Şubat 2022 tarihleri arasında yüz yüze ek sınav hakkı verilmesine oy birliğiyle karar verildi.”