Üniversitemiz Senatosu’nun 02 Nisan 2020 tarihli toplantısında, COVID-19 salgını nedeniyle öğrencilerimizin kayıt dondurma, lisansüstü tez savunma ve doktora yeterlik sınavlarına ilişkin alınan kararlar aşağıda yer almaktadır.

  • Yeni Koronavirüs (COVID-19) salgını nedeniyle, Üniversitemizin lisansüstü programlarındaki tez savunma ve doktora yeterlik sınavlarının 15 Haziran 2020 tarihine kadar ertelenmesine oy birliği ile karar verildi.
  • Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın 31.03.2020 tarih ve 24625 sayılı "Yeni Koronavirüs Hastalığı Salgınında Eğitim-Öğretim Süreçleri (Kayıt Dondurma)" konulu yazısı uyarınca 2019-2020 eğitim-öğretim yılı bahar yarıyılında kaydını dondurmak isteyen öğrencilerimizin, kayıt dondurma taleplerini içeren imzalı dilekçelerinin fotoğrafını ya da taranmış kopyasını Üniversitemiz Öğrenci Otomasyon Sistemi üzerinden ilgili akademik birimlere 10 Nisan 2020 saat 17.00’ye kadar iletmelerine imkan sağlanmasına oy birliği ile karar verildi.