• 2020-2021 Öğretim Yılı III. Döneminde Dönem Projelerini teslim edecek Enstitümüz İkinci Öğretimde Tezsiz Yüksek Lisans Programları öğrencilerinin, Dönem Projelerini en geç 02 Temmuz 2021 Cuma günü mesai bitimine kadar e-posta yoluyla danışman öğretim üyelerine teslim etmeleri gerekmektedir.
  • Dönem projelerini danışmanlarına e-posta yoluyla teslim eden öğrencilerimizin aşağıda bulunan "Dönem Projesi Teslim Formu"nu da danışmanlarına imzalattıktan sonra imzalayarak fbe@gsu.edu.tr adresine iletmeleri gerekmektedir.
  • Dönem projeleri danışmanları tarafından başarılı bulunan öğrencilerimizin dönem projelerinin basılı kopyasını Enstitü Müdürlüğüne bizzat en geç 06 Ağustos 2021 Cuma günü mesai saatinin sonuna kadar teslim etmeleri gerekmektedir.