Enstitümüz tezli lisansüstü programlarına 2019-2020 öğretim yılı güz yarıyılı için başvuran adaylardan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) sayısal puanı, lisans/yüksek lisans not ortalaması ve yapılan sözlü/yazılı bilim sınavları dikkate alınarak belirlenmiş ağırlıklandırılmış başarı notlarına göre yapılan sıralamalar sonucunda kesin kayıt hakkı kazanan ve yedek listelerde yer alan adaylar aşağıda yer almaktadır. 

Endüstri Mühendisliği Doktora Programı Bilim Sınavı Sonuçları

Bilgisayar Mühendisliği Yüksek Lisans Programı Sözlü Bilim Sınavı Sonuçları

Endüstri Mühendisliği Yüksek Lisans Programı Sözlü Bilim Sınavı Sonuçları

Lojistik ve Finansman Yönetimi Yüksek Lisans Programı Sözlü Bilim Sınavı Sonuçları

Matematik Yüksek Lisans Programı Bilim Sınavı Sonuçları