GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ TAŞERON İŞÇİLERİN SÜREKLİ İŞÇİ KADROLARINA GEÇİRİLMESİNE İLİŞKİN SÖZLÜ SINAV SONUÇLARI DUYURUSU

696 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 127’nci Maddesi ile 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye eklenen geçici 23. maddesi kapsamında 13-14-15 Mart 2018 tarihlerinde yapılan sözlü sınav sonuçları ekteki listede gösterilmiştir. 

Sınav sonuçlarına itirazların 22/03/2018 tarihi mesai bitimine kadar Sözlü Sınav Kuruluna iletilmek üzere Rektörlüğümüz Personel Daire Başkanlığına yapılması gerekmektedir.

Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması sonucu olumsuz olanlar kadroya atansalar dahi atamaları iptal edilecektir.

İş bu ilan tebliğ niteliğinde olup ilgililere ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

13.03.2018 TARİHİNDE YAPILAN SÖZLÜ SINAV SONUCU

14.03.2018 TARİHİNDE YAPILAN SÖZLÜ SINAV SONUCU

15.03.2018 TARİHİNDE YAPILAN SÖZLÜ SINAV SONUCU