Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumları Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği uyarınca Anadolu Üniversitesi tarafından 23.03.2019 tarihinde yapılan merkezi yazılı sınav sonucuna göre, Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği uyarınca Üniversitemiz tarafından yapılacak olan sözlü sınavın 16 Eylül 2019-20 Eylül 2019 tarihleri arasında yapılması planlanmakta olup kesin sınav tarihi, yeri ve saati ayrıca duyurulacaktır.

Bilgilerinizi saygılarımızla rica ederiz. 

Genel Sekreterlik

Ek: Görevde Yükselme Sözlü Sınavına Katılmaya Hak Kazanan Personel Listesi