Yeni Koronavirus (COVID-19) nedeniyle alınan önlemler kapsamında ilk aşamada;

  • Üniversitemizde 3 Nisan 2020 tarihine kadar yapılması planlanmış olan seminer, çalıştay, sempozyum, konferans, ödül töreni, öğrenci kulübü toplantıları da dahil olmak üzere tüm etkinliklerin ertelenmesine,
  • Üniversitemiz öğrencileri ile akademik ve idari personeli için çalıştay, sempozyum, kongre, konferans, değişim programı, yarışma gibi nedenlerle 3 Nisan 2020 tarihine kadar yurtdışı görevlendirme yapılmamasına,
  • Halihazırda yurtdışında bulunanlara ilişkin görevlendirmeler hariç olmak üzere, daha önce yapılmış yurtdışı görevlendirmelerden 3 Nisan 2020 tarihine kadar olanların iptaline,
  • Yurtdışı seyahat gerçekleştiren öğrencilerimiz ile akademik ve idari personelimizin Üniversitemizi bilgilendirmelerine ve yurda dönüş tarihinden itibaren tedbiren 14 gün izinli/idari izinli sayılmalarına

oy birliği ile karar verildi.