Stanford Üniversitesi’nden Dr. John P.A. Ioannidis koordinatörlüğünde, Amerika Birleşik Devletleri ve Hollanda'dan araştırmacıların yer aldığı bir ekip tarafından hazırlanan “Updated science-wide author databases of standardized citation indicators” başlıklı çalışma 16 Ekim 2020 tarihinde PLOS Biology dergisinde yayımlandı. Söz konusu makalenin, Ioannidis vd.’nin PLOS Biology dergisinde 2019 yılında yayımlanan ve bilim insanlarının atıf sayıları, h-indeks değerleri, ortak yazarlıkları, farklı yazarlık pozisyonlarındaki makalelerine yapılan atıflar ve kompozit gösterge dikkate alınarak oluşturulan dünyanın en etkili bilim insanlarını içeren veri tabanının güncellenmesi sonucunda hazırlandığı belirtilmektedir.

Bilim insanlarının kariyer boyu atıf etkileri ve 2019 yılı atıf etkileri dikkate alınarak yapılan değerlendirmelerin güncellenmiş analizini içeren bu çalışmada hesaplanan kompozit atıf indeksine göre tüm alanlarda ilk 100 bin arasında veya alanında ilk %2’lik dilimde bulunan dünyanın en etkili bilim insanları listesinde, Üniversitemiz Endüstri Mühendisliği Bölümü öğretim üyeleri Prof. Dr. Gülçin Büyüközkan Feyzioğlu ve Prof. Dr. E. Ertuğrul Karsak ile Bilgisayar Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Özlem Durmaz İncel yer aldı.