2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Dönemi Kurumlararası  ve Yurtdışı Yatay Geçiş Yapacak Öğrencilerin Dikkatine

Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal İle Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” gereğince 2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı Güz Döneminde Üniversitemiz Ön Lisans Programlarına Kurumlararası Yatay Geçiş yoluyla başvuruda bulunacak adayların aşağıda belirtilen belgeler ile birlikte Denizcilik Meslek Yüksekokulu Sekreterliğine şahsen başvurmaları gerekmektedir.

Başvuru Belgeleri:
  1. Öğrenci belgesi
  2. Disiplin cezası almadığına dair belge
  3. Onaylı not belgesi (Transkript); başvuruda bulunan öğrencinin ayrılacağı kurumda okuduğu bütün dersleri ve bu derslerden aldığı notları gösteren belgenin aslı.
  4. Ders İçerikleri; öğrencinin ayrılacağı kurumda okuduğu derslerin tanımlarını (ders içeriklerini) gösterir onaylı belge.
  5. ÖSYM Sonuç Belgesi
  6. Yükseköğretim Kurumuna Yerleştiğine Dair ÖSYM Sınav Sonuç Belgesi
  7. Nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi
  8. Lise diplomasının onaylı örneği
  9. Gemi Adamı Olur Sağlık Raporu (kayıt sırasında istenecek)
  10. Başvuru formu için TIKLAYINIZ.

Detaylı bilgi için “Galatasaray Üniversitesi Yatay ve Dikey Geçiş Öğrenci Değişim Programları ve İntibak Yönergesi” ne bakınız. 

KURUMLARARASI YATAY GEÇİŞ YAPMASINDA BİR SAKINCA YOKTUR ifadesi bulunan belge (Üniversitemize kayıt hakkı kazanan öğrenciler halen kayıtlı olduğu Üniversitelerinden bu belgeyi temin edeceklerdir. Kesin kayıtta bu belgeyi ibraz etmeleri zorunludur.)

 

PROGRAM YURTİÇİ KONTENJAN YURTDIŞI KONTENJANI
2.SINIF 2.SINIF
Gemi Makineleri İşletmeciliği 2 0
Deniz Ulaştırma ve İşletme 2 0

Yatay Geçiş Takvimi Başlangıç Tarihi Bitiş Tarihi
Başvuru Tarihi 08 Temmuz 2020 10 Ağustos 2020
Değerlendirme 31 Ağustos 2020  31 Ağustos 2020
Sonuçların Açıklanması 10 Eylül 2020 10 Eylül 2020
Kesin Kayıt 15 Eylül 2020  15 Eylül 2020 
Yedek İlan Tarihi 17 Eylül 2020 17 Eylül 2020
Yedek Kayıt Tarihi 18 Eylül 2020 18 Eylül 2020