• Şeffaflık,
  • Paylaşımcılık,
  • Mükemmeliyetçilik,
  • Katılımcılık,
  • Bilimsel Yetkinlik,
  • Akademik Özgürlük,
  • Farklılıklara Saygı,
  • Toplumsal ve Çevresel Duyarlılık.