Genel Bilgiler

Üniversitemizde eğitim ve öğretim aksamadan yürütülmesini hedef alarak, gereken hizmet ve faaliyetlerinin ekonomik ve etkin bir şekilde yerine getirilmesi için insan(emek) gücü kaynaklarının en uygun ve verimli bir şekilde kullanılmasını sağlamak için faaliyet gösteren birim Personel Daire Başkanlığıdır.

Personel Dairesinin Görev ve Sorumlulukları

Personel Dairesinin görevleri 124 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 29. maddesinde belirtilmiştir.

Bunlar;

Üniversitenin insan gücü planlaması ve personel politikasıyla ilgili çalışmalar yapmak, personel sisteminin geliştirilmesiyle ilgili önerilerde bulunmak. Üniversite personelinin atama, özlük ve emeklilik işleriyle ilgili işlemleri, yapmak, İdari personelin hizmet öncesi ve hizmetiçi eğitim programlarını düzenlemek ve uygulamak, Verilecek benzeri görevleri yapmak,

şeklinde belirtilen ve doğrudan yönetilen bu faaliyetlere ilişkin olarak Üniversite üst yönetimince belirlenen, istihdam politikaları ve grup politikaları ile uyumlu prosedürleri belirlemek, çalışan astların bu politikaları anlamaları ve bu politikalar çerçevesinde hareket etmelerini sağlamak için gerekli tedbirleri almak.

Personel Daire Başkanlığı İç Kontrol Tabloları

4B Sözleşmeli Personel Başvuru Formu

 

Ad Soyad Görev İç Hat Ofis No E-Posta
Neslihan Kayalar Daire Başkanı 3001
Ayşe Başel Şube Müdürü 3006
Ramazan Yıldız Şube Müdürü 3007
Aydın Bükcüoğlu Şef 3015
Adem Akça Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni
Melis İpek Arıcan Akar Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni 3012
Yunus Emre Güler Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni 3016
Mustafa Sönmez Bilgisayar İşletmeni 3011
Akın Yaşar Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni 3014
Ferhat Gündoğdu Memur 3013
Yücel Ceyran Hizmetli 3017