Yönetim Kurulu, öğrenci değişim programları çerçevesinde yurtdışındaki üniversiteler ile yapılan anlaşmalarla belirlenen sayıdaki Hukuk Fakültesi öğrencilerinin, sözkonusu anlaşmalar uyarınca öğrenimlerinin bir ya da en fazla iki yarıyılını bu üniversitelerden birinde yapmasına karar verebilir.


Öğrenciler, bu öğrenim imkanlarından, Dekanlık tarafından alışılmış usullerle bir başvuru süresi belirtilerek haberdar edilirler. Yönetim Kurulu, süresinde yapılan başvuruları dosya üzerinden, esas olarak, öğrencinin başarı durumu ve yabancı dil düzeyini dikkate alarak inceler ve adayların yeterli olup olmadığına ve yeterli adaylardan hangilerinin öğrenci değişimi programları çerçevesinde anlaşmalı üniversitelerden hangisine gönderileceğine karar verir. Yönetim Kurulu bu seçimi yaparken gerektiğinde adaylar veya adayların bir kısmı ile mülakat yapabilir.


Bu öğrencilerin gittikleri üniversitelerde hangi dersleri alacakları ve bu derslerin Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi`ndeki karşılıklarının neler olduğu Yönetim Kurulu tarafından, öğrencinin sözkonusu üniversitelerde öğrenimine başlamasından önce belirlenir. Öğrencinin Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi`ndeki not ortalamasının belirlenmesinde bu dersler karşılığı gösterilen dersler ve bu derslerde alınan notlar esas alınır. Öğrenci değişimi uygulamasında, iki program arasında bire bir denklik aranmaz ve Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi programı esas alındığında eksik ders kalması halinde başarılı öğrenciye ayrıca ek ders alma ya da sınava girme yükümlülüğü yüklenmez.


Öğrenci değişim anlaşmaları çerçevesinde yurtdışındaki anlaşmalı üniversitelerden birine gönderilen öğrenciler, sözkonusu üniversitelerde öğrenim gördükleri yarıyıl ya da yarı yıllara karşılık geldiği Yönetim Kurulunca kararlaştırılan yarı yıl ya da yarı yılları Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi`nde de başarmış sayılırlar. Sözkonusu üniversitelerde takip ettikleri ders ya da derslerden başarısız olmaları halinde, bu öğrencilerin durumları Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yönetim Kurulunca değerlendirilir ve başarı durumları hakkında bir karar verilir.


Öğrenci değişim programları çerçevesinde bir yabancı üniversitede geçirilen süreler öğrenim süresine dahildir.