Konsorsiyum Ünivesiteler ve Fransızca Yükseköğretim kurumlarından oluşan bir gruptur, amacı hedeflerine ulaşması için Galatasaray Üniversitesi’ni (GSÜ) destekliyor.
Fransız ve Fransızca öğretiminde, konsorsiyumun Galatasaray Üniversitesi’ne desteğini sürdürmesi için, ortak lisans programlarında işbirliğini geliştirmesi ve koordine etmesi, “cotutelles” tezleri, Galatasaray Üniversitesi ve üye Üniversiteler arasında araştırmalarını yardımcı olması gerekir. Konsorsiyum ayrıca doktora öğrencilerini, Galatasaray Üniversitesi'nden araştırmacı ve öğretim görevlilerini ortak Üniversite’lerde ağırlamak için girişimlerde bulunuyor.
Konsorsiyumla ilgili web sitesinde daha fazla bilgi için (fransızcadır) : http://consortium.gsu.edu.tr 
Contact :
Pr. Mouloud BOUMGHAR
boumgharm @ hotmail.com